AGRI MANAGER

Prostředek pro sledování, řízení a optimalizaci zemědělské výroby.

VYUŽIJTE NAPLNO ÚDAJE Z MONITORINGU GPS

 • Okamžitě k dispozici pracovní výkaz osob a strojů.
 • Evidence spotřeby a čerpáni PHM, podklady pro zelenou naftu.
 • Propojení plodin k provedené práci a dalších údajů z programu Agronom.
 • Docházka dle GPS nebo z docházkového systému.
 • Výpočet odvezených fůr (na pole, z pole, na bioplynovou stanici apod.).
 • Eliminace chybného vyhodnocení výkonů na poli dle GPS (tj. eliminace přejezdů přes blok apod.).

Agri manager

Seznámení s možnostmi a funkcemi programu prostřednictvím videa.

Program Agri manager :

 1. Propojuje data monitoringu vozidel s daty programu AGRONOM.
 2. Poskytuje agronomům podklady pro záznam údajů o dávkách hnojení, ochrany atd.
 3. Poskytuje údaje pro „zelenou naftu“.
 4. Umožňuje zadání nebo importy dat čerpání PHM a automatické rozpočty s prioritou na výkony na půdních blocích. Případně respektuje spotřebu dle monitoringu GPS.
 5. Umožňuje zodpovědné osobě rychle verifikovat data z GPS, tak aby sloužili jako závazný údaj pro výpočty odměn a nákladů.
 6. Propojuje údaje z docházkového systému s údaji pohybů o vozidlech.
 7. Umožňuje evidovat docházku na základě údajů z GPS.
 8. Poskytuje operativní přehledy.
 9. Poskytuje rozborová data o využití techniky a pracovní doby.
 10. Poskytuje podklady pro stanovení nákladů na plodiny.
 11. Umožňuje výpočet fůr z pole, na pole, do skladu a mezi sklady.
 12. Umožňuje ohodnocení výkonů .
 13. Program umožňuje omezení přístupu k datům dle přidělených práv.
 14. Program je možné provozovat v režimu „holding“ nebo „rodinné farmy! (obdobně jako program Agronom).
 15. Umožňuje Agronomům velice snadno provést kontrolu provedené práce.

 

Prostředek pro sledování, řízení a optimalizaci výroby:

 • sledování průběhu agrotechnických výkonů (sklizeň, ochrana rostlin, hnojení, …)
 • sledování výkonů bez zásahů obsluhy:
 • práce na bloku
 • odvoz fůr na blok
 • odvoz fůr z bloku na skladové místo
 • ocenění odvozu fůr na bloky
 • výpočty odvezeného množství na sklad
 • přejezdy
 • doprava
 • napojení na docházkový systém
  • docházka dle systému 
  • dle údajů z GPS (zapnutí a vypnutí stroje)
 • vyhodnocení fondu pracovní doby vůči jízdám
 • automatické vyhodnocení provedených prací (sumárně za den, blok, výkon, stroj)
 • okamžitý přehled
 • porovnání výkonů strojů, zaměstnanců
 • sledování vytíženosti strojů a nářadí
 • sledování spotřeby PHM (stroj, osoba, výkon, výkon na bloku)
 • hodnocení výkonů, náklady na plodinu (odrůdu)
 • podklady pro mzdy

Agri manager doplňuje programy Agronom ® a Agronomické plány na ucelený komplex software pro plánování, řízení a evidenci rostlinné výroby. Toto komplexní řešení je zcela unikátní na českém trhu. Systém napojuje na data z GPS monitoringu třetích stran, kompletuje údaje s daty programu Agronom ®, provádí přepočet dat, tak aby údaje z GPS byly relevantní a výsledky aby mohly sloužit jako podklady pro mzdy, manažerské a rozborové přehledy. Dále je zajištěn i přenos údajů do programů Agronom ® a Zelená nafta.

 

Návaznost jednotlivých programů.