AGRI MANAGER GPS

VYUŽIJTE NAPLNO ÚDAJE Z MONITORINGU GPS

 

Agri manager

Prostředek pro sledování, řízení a optimalizaci výroby:

 • sledování průběhu agrotechnických výkonů (sklizeň, ochrana rostlin, hnojení, …)
 • sledování výkonů bez zásahů obsluhy:
 • práce na bloku
 • odvoz fůr na blok
 • odvoz fůr z bloku na skladové místo
 • ocenění odvozu fůr na bloky
 • výpočty odvezeného množství na sklad
 • přejezdy
 • doprava
 • napojení na docházkový systém
  • docházka dle systému 
  • dle údajů z GPS (zapnutí a vypnutí stroje)
 • vyhodnocení fondu pracovní doby vůči jízdám
 • automatické vyhodnocení provedených prací (sumárně za den, blok, výkon, stroj)
 • okamžitý přehled
 • porovnání výkonů strojů, zaměstnanců
 • sledování vytíženosti strojů a nářadí
 • sledování spotřeby PHM (stroj, osoba, výkon, výkon na bloku)
 • hodnocení výkonů, náklady na plodinu (odrůdu)
 • podklady pro mzdy

Agri manager doplňuje programy Agronom ® a Agronomické plány na ucelený komplex software pro plánování, řízení a evidenci rostlinné výroby. Toto komplexní řešení je zcela unikátní na českém trhu. Systém napojuje na data z GPS monitoringu třetích stran, kompletuje údaje s daty programu Agronom ®, provádí přepočet dat, tak aby údaje z GPS byly relevantní a výsledky aby mohly sloužit jako podklady pro mzdy, manažerské a rozborové přehledy. Dále je zajištěn i přenos údajů do programů Agronom ® a Zelená nafta.

 

Návaznost jednotlivých programů.