ČÚZK zveřejnil v rámci Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) digitální katastrální mapy. Využívání dat registrů se řídí zákonem č. 111/2000 Sb. a souvisejícími předpisy. Registr územní identifikace je veřejným seznamem (§31) a je přístupný zdarma.

Výhody a využití digitálních map

Digitální mapy obsahují čísla parcel a jejich hranice. Import map je prováděn pro vybrané katastry do programu Mapy. Digitální hranice jsou pak uloženy v databázi programu. Díky uloženým údajům je reakce programu podstatně rychlejší (není nutná interakce přes internet) a jsou i k dispozici následující nové funkce a urychlení:

  • Automatický výpočet zařazení katastrálních parcel do produkčních bloků a to včetně výpočtu výměr. Tato funkce nahrazuje od března 2013 nefunkční službu eAGRI. Výpočet je prováděn automaticky pro všechny užívané bloky a výsledky jsou exportovány do programu Evidence půdy.
  • Rychlé vyhledání libovolné parcely v katastru a zobrazení listu vlastnictví.
  • Lepší orientace na mapě při zobrazování parcel z programu Evidence půdy (šrafování namísto barvení definičních bodů).
  • Lepší orientace při výběru parcel pro smlouvy do programu Evidence půdy.
  • Kvalitnější tisk mapových podkladů.
  • Digitální mapy otevírají nové možnosti pro Evidenci půdy, které budou postupně implementovány.

Více o programu Mapy.