HONITBA ZA 4+3 HODINY

HONITBA NA KLÍČ - ZAKÁZKOVÉ ZPRACOVÁNÍ

Pokud jsou všechny katastry v honitbě digitalizovány, pak celé zpracování u nás trvá v průměru: 4 hodiny zákres + 3 hodiny předání zakázky včetně zaškolení.

Software Honitby ®

Zakázkové zpracování probíhá na základě zakreslené hranice honitby. Tato hranice se zakresluje na základě dodaného mapového podkladu nebo dle Vašich pokynů a za Vaší účasti (doba zákresu cca 4 hod.). Předání hotové honitby trvá 3 hod. (předání + zaškolení obsluhy programu).

ZÁKRES HONITBY A PŘEDÁNÍ ZAKÁZKY LZE PROVÉST V TĚCHTO OBCÍCH:
 • Jičín
 • Veselí nad Moravou
 • Havlíčkův Brod
 • Příbram
 • Nepomuk

V případě zájmu o zakázkové zpracování zašlete:

 1. Přesný název honitby.
 2. Název honebního společenstva, včetně adresy, IČO a kontaktní telefon.

Na základě tohoto Vám zašleme orientační cenovou nabídku a návrh smlouvy na zpracování.

Zakázkové zpracování při předání obsahuje:

 1. Zákres honitby
 2. Parcely katastru nemovitostí v honitbě včetně údajů o vlastnících (data katastru nemovitostí včetně definičních bodů).
 3. Parcely ve zjednodušené evidenci včetně údajů o vlastnících (data katastru nemovitostí, případně definiční body, pokud nejsou definiční body, pak vytvořené identifikační body).
 4. Data v programu pro okamžité použití (pozvánky, prezenční listiny, podklady pro registraci,...).
 5. Jednu licenci programu Honitby ® s technologickou zárukou na rok
 6. Další aktualizace dat dle katastru nemovitostí v roce předání (0 - 3, je dáno termínem odběru dat). Aktualizace se provádějí čtvrtletně.

Zakázkové zpracování honitby probíhá v těchto krocích:

 1. Zákres honitby. Provádí se na základě dodaného zákresu nebo dle Vašich pokynů za Vaši přítomnosti u nás ve firmě. (Časová náročnost cca 4 hod.)
 2. Automatický výpočet parcel katastru nemovitostí v honitbě. (Cena dle počtu parcel cca 1 Kč/parcelu.)
 3. Revize okrajových pozemků, kontrola správnosti honitby. (Časová náročnost cca 2 hod.)
 4. Identifikace pozemků ve zjednodušené evidenci do honitby. (Časová náročnost cca 60 parcel/hod.)
 5. Dohrání dat katastru nemovitostí pro parcely ve zjednodušené evidenci. (Cena dle počtu parcel cca 1 Kč/parcelu.)
 6. Závěrečná revize honitby. (Časová náročnost cca 2 hod.)
 7. Předání honitby a zaškolení obsluhy software.(Časová náročnost cca 3 hod.)

Výsledkem zakázkového zpracování je předání programu včetně dat katastru nemovitostí (pozemky, listy vlastnictví - "v honitbě") včetně definičních bodů parcel KN a identifikačních bodů parcel ZE. V programu je dále možné upravovat zmocněné osoby, zadávat plné moci, tisknout pozvánky na valnou hromadu, prezenční listiny a podklady pro registraci honitby. Data katastru nemovitostí jsou účtována dle ceníku ČÚZK.

Program sám provádí aktualizace dle dat katastru nemovitostí.

Data katastru nemovitostí jsou aktualizována ve čtvrtletních cyklech.

 • V CENĚ JSOU VŽDY DATA KATASTRU V RÁMCI AKTUÁLNÍHO ROKU.

Cena zakázkového zpracování je stanovena na základě těchto kritérií:

 1. Program Honitby ® .... 7 000,- Kč
 2. Data katastru nemovitostí ... dle počtu parcel, počtu listů vlastnictví a počtu definičních bodů (cca 1 Kč/parcelu viz.výše).
 3. Identifikace parcel ve zjednodušené evidenci ... dle počtu parcel
 4. Ostatní práce ... cca 10 hod x hodinová sazba (viz. výše)

Pokud vyplníte objednávku zakázkového zpracování, budeme Vás kontaktovat a připravíme konkrétní nabídku.