• rychlé zavedení parcel do evidence
  • identifikace parcel na mapě
  • okamžitá kontrola existence parcely v katastru nemovitostí
  • efektivní prostředek pro evidenci pozemků

Rychlý editor parcel je prostředek k rychlému zavedení parcel do evidence a k lokalizaci parcel na mapě. Lokalizace se provádí jednou a program od té doby umí dohledat parcelu, identifikovat ji do bloků, provádět množinové a další operace. Jedná se o „ruční vytváření definičních bodů parcel“. Rychlý editor parcel je optimalizován na snadné zadávání. Editor je optimalizován pro "současnou práci obou rukou". „Pravou“ zadáváme čísla parcel (bez „entru“) a „levou“ klikáme do obrysu příslušné parcely (pokládáme značky), tj. není nutné „překlikávání“ z mapy do formuláře.

PŘÍKLAD RUČNÍ TVORBY DEFINIČNÍCH BODŮ

Zobrazená oblast je rozhraní katastrů Jičín, Železnice. V katastru Jičín jsou již k dispozici definiční body parcel (modá čísla a body), proběhly zde pozemkové úpravy a tak se v tomto katastru pracuje s parcelami KN (černé obrysy). Z mapy tak je patrné (vyplývá z digitalizace území), že v katastru Jičín jsou k dispozici definiční body. V katastru Železnice je nutné pracovat s parcelami PK (hnědé obrysy). Pro tuto oblast (tyto parcely) nejsou definiční bodyk dispozici. K identifikaci těchto parcel na mapě použijeme rychlý editor. Zadaná čísla parcel jsou na obrázku v „rychlém editoru„ a jim odpovidají červená čísla a body na mapě.

KONTROLA EXISTENCE PARCEL V DATECH KATASTRU

Pokud jsou zakoupena data z katastru nemovitostí, pak ihned po zadání čísla parcely je ve sloupci KN signalizována existence této parcely v datech KN.